رهیافت

مجموعه فنی رهیافت در سال 92 با هدف اشتغال زایی و آموزش مهارت های جدید و درامدزا فعالیت خود را شروع کرد .

آدرس:

.

شماره تماس:

021-91005171